George W. Cooke
Dịch lời của George D. Watson

Câu 1

1.Nầy [F]tôi lặng nghe Jê-sus phán tuyên:

[Dm] “Hãy theo [F]Ta, mau ớ [C7]con, hãy theo [F]Ta;”

Lời [F]đây trọn đêm ngày luôn nhắc khuyên,

[Dm] “Hãy theo [F]Ta, mau ớ [C7]con, hãy theo [F]Ta;”

[F7] Ta [Bb]nếm mùi cay đắng thay con [F]rồi,

Chuộc [C7]con Ta đã chết cách nhục [F]nhã,

Đau [Bb]khổ vì con, trả xong nợ [F]tội,

[Dm]“Hãy theo [F]Ta, mau ớ [C7]con, hãy theo [F]Ta.”

Câu 2

2.“Dầu [F]con phạm muôn tội, Ta cũng tha,

[Dm] “Hãy theo [F]Ta, mau ớ [C7]con, hãy theo [F]Ta;”

Tội [F]con nhờ Ta từ đây ném xa,

[Dm] “Hãy theo [F]Ta, mau ớ [C7]con, hãy theo [F]Ta;”

[F7] Trên [Bb]bước đường trôi nổi Ta đưa [F]con,

Dầu [C7]qua sông, biển Ta đem con [F]qua,

Khi [Bb]đến trời cao phước Ta hằng [F]còn,

[Dm]“Hãy theo [F]Ta, mau ớ [C7]con, hãy theo [F]Ta.”

Câu 3

3.“Nầy [F]con, mọi lo buồn đem đến đây,

[Dm] “Hãy theo [F]Ta, mau ớ [C7]con, hãy theo [F]Ta;”

Đời [F]con nặng chăng, nhờ Ta gánh thay;

[Dm] “Hãy theo [F]Ta, mau ớ [C7]con, hãy theo [F]Ta;”

[F7] Con [Bb]chớ sợ chi hãy nương ngực [F]nầy,

Dựa [C7]Ta trong cõi tương lai vui [F]thỏa,

Nước [Bb]mắt rồi Ta sẽ lau khô [F]ngay,

[Dm]“Hãy theo [F]Ta, mau ớ [C7]con, hãy theo [F]Ta.”


Danh sách hợp âm

Mới truy cập