Câu 1

1.Ghết--ma-nê, tối ấy ai bi,

ức tôi hằng nhớ ghi,

Mồ hôi pha huyết, chiến đấu cô đơn,

Cứu Chúa quyết không nao sờn.

Điệp khúc 1

Ghết--ma-nê! Ghết--ma-nê!

ức tôi hằng nhớ ghi,

Nhìn xem Chân Chúa giữa lúc đêm sâu.

Cúi xuống thiết tha kêu cầu.

Câu 2

2.Giữa lúc thâm nghiêm, cảnh vắng đêm sâu,

Bỗng trí tôi nhìn những đâu,

tội tôi khiến Cứu Chúa đê mê,

Gánh vác biết bao nặng nề.

Điệp khúc 1

Ghết--ma-nê! Ghết--ma-nê!

ức tôi hằng nhớ ghi,

Nhìn xem Chân Chúa giữa lúc đêm sâu.

Cúi xuống thiết tha kêu cầu.

Câu 3

3.Lúc ấy môn sanh chí ái lui ra,

Đến nỗi Cha Ngài cũng xa,

Thật tôi sao rõ những nỗi đau thương,

Chúa gánh thế tôi đêm trường.

Điệp khúc 1

Ghết--ma-nê! Ghết--ma-nê!

ức tôi hằng nhớ ghi,

Nhìn xem Chân Chúa giữa lúc đêm sâu.

Cúi xuống thiết tha kêu cầu.

Câu 4

4.Nếu ái tâm tôi đối Chúa phôi pha,

Chẳng đâm chồi nở hoa,

Thì xin cho thấy Ghết--ma-nê,

Chỗ Chúa thế tôi nặng nề.

Điệp khúc 1

Ghết--ma-nê! Ghết--ma-nê!

ức tôi hằng nhớ ghi,

Nhìn xem Chân Chúa giữa lúc đêm sâu.

Cúi xuống thiết tha kêu cầu.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập