Joseph P. Webster, 1819-1875
Dịch lời của S. Filmore Bennett, 1836-1898

Câu 1

1.Miền vinh hiển kia rạng soi hơn ô vàng,

Nhờ lòng tin ta trông thấy cảnh hiển vinh;

Cha bên kia mong ta trọn đàng,

Ngài đang sắm cho phần ta nơi đẹp xinh.

Điệp khúc

Trong chốn ấy rất êm dịu,

Tại nơi đó thỏa mãn bấy ta gặp nhau.

Trong chốn ấy rất êm dịu,

Nơi tươi đẹp cho chúng ta khi gặp nhau.

Câu 2

2.Miền vinh hiển ta cùng nhau reo nhịp nhàng,

Điệu thiên ca du dương của kẻ hiển vinh;

Tại nơi đó không sầu bi hay cơ hàn,

Lòng hoan hỉ, môi miệng ca ơn trường sinh.

Điệp khúc

Trong chốn ấy rất êm dịu,

Tại nơi đó thỏa mãn bấy ta gặp nhau.

Trong chốn ấy rất êm dịu,

Nơi tươi đẹp cho chúng ta khi gặp nhau.

Câu 3

3.Cùng nhau hiến thiên trường ca ta tụng ngợi,

Đồng tâu lên Cha nhân ái chốn cao sang;

Về ân điển do tình yêu Cha đời đời,

Làm nên thánh bao ngày ta trong trần gian.

Điệp khúc

Trong chốn ấy rất êm dịu,

Tại nơi đó thỏa mãn bấy ta gặp nhau.

Trong chốn ấy rất êm dịu,

Nơi tươi đẹp cho chúng ta khi gặp nhau.

Mới truy cập