Trích soạn bởi George C. Stebbins

Câu 1

[G]1.Luồng sóng hắc ám xao,

cần [D7]quăng dây cứu [G]sanh,

Kia, lắm anh [Em]em đang

chơi [A7]vơi trên dòng [D7]xanh;

[G]Hoặc kẻ ấy vốn thân

thuộc [D7]ai trong chúng [G]ta,

Kìa ai dám quăng [Em]dây

cứu sanh [D7]để vực họ [G]ra?

Điệp khúc

[G]Mau quăng dây cứu sanh!

Mau quăng dây cứu sanh!

[D7]Ai kia đang ba chìm, ba [G]nổi;

[G]Mau quăng dây cứu sanh!

Mau quăng dây cứu sanh!

[C]Kíp vớt kẻ [G]đắm trôi [D7]dập [G]dồi.

Câu 2

[G]2.Nầy kíp lấy cánh tay

mạnh [D7]quăng dây cứu [G]sanh,

Sao cứ khoanh [Em]tay đứng

ngó [A7]ngẩn ngơ vậy [D7]anh?

[G]Người sắp chết đuối kia,

cần [D7]quăng dây xuống [G]ngay,

Thuyền linh cứu sanh [Em]đâu!

mau chèo [D7]ra vực liền [G]tay!

Điệp khúc

[G]Mau quăng dây cứu sanh!

Mau quăng dây cứu sanh!

[D7]Ai kia đang ba chìm, ba [G]nổi;

[G]Mau quăng dây cứu sanh!

Mau quăng dây cứu sanh!

[C]Kíp vớt kẻ [G]đắm trôi [D7]dập [G]dồi.

Câu 3

[G]3.Kìa, lắm kẻ đắm nguy

cần [D7]quăng dây cứu [G]sanh,

Ôi, chúng đang [Em]đau khổ,

quá [A7]sức tư nghị [D7]anh;

[G]Ngọn gió cám dỗ, ba

đào [D7]tai ương phủ [G]vây,

Hằng lôi cuốn chúng [Em]xuống

nơi vực [D7]sâu mịt mù [G]thay.

Điệp khúc

[G]Mau quăng dây cứu sanh!

Mau quăng dây cứu sanh!

[D7]Ai kia đang ba chìm, ba [G]nổi;

[G]Mau quăng dây cứu sanh!

Mau quăng dây cứu sanh!

[C]Kíp vớt kẻ [G]đắm trôi [D7]dập [G]dồi.

Câu 4

[G]4.Mùa cứu vớt chúng sanh

rày [D7]mai sắp tất [G]chung,

Bên bến mê [Em]kia chúng

mãi [A7]mãi chịu diệt [D7]vong;

[G]Giờ khắc gấp rút, anh

đừng [D7]khoanh tay khách [G]quan,

Liệng dây cứu cấp [Em]kẻ

đắm trong [D7]bến mê lầm [G]than.

Điệp khúc

[G]Mau quăng dây cứu sanh!

Mau quăng dây cứu sanh!

[D7]Ai kia đang ba chìm, ba [G]nổi;

[G]Mau quăng dây cứu sanh!

Mau quăng dây cứu sanh!

[C]Kíp vớt kẻ [G]đắm trôi [D7]dập [G]dồi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập