Trích soạn bởi George C. Stebbins

Câu 1

1.Luồng sóng hắc ám xao,

cần quăng dây cứu sanh,

Kia, lắm anh em đang

chơi vơi trên dòng xanh;

Hoặc kẻ ấy vốn thân

thuộc ai trong chúng ta,

Kìa ai dám quăng dây

cứu sanh để vực họ ra?

Điệp khúc

Mau quăng dây cứu sanh!

Mau quăng dây cứu sanh!

Ai kia đang ba chìm, ba nổi;

Mau quăng dây cứu sanh!

Mau quăng dây cứu sanh!

Kíp vớt kẻ đắm trôi dập dồi.

Câu 2

2.Nầy kíp lấy cánh tay

mạnh quăng dây cứu sanh,

Sao cứ khoanh tay đứng

ngó ngẩn ngơ vậy anh?

Người sắp chết đuối kia,

cần quăng dây xuống ngay,

Thuyền linh cứu sanh đâu!

mau chèo ra vực liền tay!

Điệp khúc

Mau quăng dây cứu sanh!

Mau quăng dây cứu sanh!

Ai kia đang ba chìm, ba nổi;

Mau quăng dây cứu sanh!

Mau quăng dây cứu sanh!

Kíp vớt kẻ đắm trôi dập dồi.

Câu 3

3.Kìa, lắm kẻ đắm nguy

cần quăng dây cứu sanh,

Ôi, chúng đang đau khổ,

quá sức tư nghị anh;

Ngọn gió cám dỗ, ba

đào tai ương phủ vây,

Hằng lôi cuốn chúng xuống

nơi vực sâu mịt mù thay.

Điệp khúc

Mau quăng dây cứu sanh!

Mau quăng dây cứu sanh!

Ai kia đang ba chìm, ba nổi;

Mau quăng dây cứu sanh!

Mau quăng dây cứu sanh!

Kíp vớt kẻ đắm trôi dập dồi.

Câu 4

4.Mùa cứu vớt chúng sanh

rày mai sắp tất chung,

Bên bến mê kia chúng

mãi mãi chịu diệt vong;

Giờ khắc gấp rút, anh

đừng khoanh tay khách quan,

Liệng dây cứu cấp kẻ

đắm trong bến mê lầm than.

Điệp khúc

Mau quăng dây cứu sanh!

Mau quăng dây cứu sanh!

Ai kia đang ba chìm, ba nổi;

Mau quăng dây cứu sanh!

Mau quăng dây cứu sanh!

Kíp vớt kẻ đắm trôi dập dồi.

Mới truy cập