Robert Schumann, 1839
Dịch lời của Frances R. Havergal, 1836-1879

Câu 1

1.Lạy Chúa hãy phán với tôi từng tiếng,

Hầu tôi rao ra tiếng vang Ngài truyền

Ngài đã kiếm, ấy để tôi cùng kiếm,

Mọi con bơ vơ sắp sa hồ diêm.

Câu 2

2.Nguyện Chúa chỉ giáo để tôivới,

Hầu tôi đem rao báo cho người đời;

Nguyện tiếng nói cánh bay mạnh mẽ,

Vào tận thâm tâm của muôn người nghe.

Câu 3

3.Cầu Chúa bổ sức giúp tôi ngày tháng,

Mạnh dạn trong tay Chúa trên Thạch Bàn,

Hầu thế lấy cánh tay từ ái,

Vực người trong thương hải đang sầu ai.

Câu 4

4.Cầu Chúa đổ dẫy đức dật thánh,

Tràn ngập trong tôi khiến tâm nhiệt thành;

Thần trí sáng suốt, lưỡi môi hực cháy,

Truyền đạo yêu thương, hát khen Ngài nay.

Câu 5

5.Đẹp ý Chúa muốn khiến sai truyền bảo,

Dùng tôi đi đâu, bất câu giờ nào;

Kịp đến nước Chúa, Thánh nhan triều bái,

Nhận phần vinh quang, nghỉ yên rày mai.

Mới truy cập