Robert Schumann, 1839
Dịch lời của Frances R. Havergal, 1836-1879

Câu 1

1.Lạy [G]Chúa hãy [Em]phán với [D7]tôi từng [G]tiếng,

Hầu [C]tôi rao [A7]ra tiếng [D]vang [A7]Ngài [D]truyền

Ngài [G]đã [B7]kiếm, [Em]ấy để [D7]tôi cùng [G]kiếm,

Mọi [C]con bơ vơ sắp [G]sa [D7]hồ [G]diêm.

Câu 2

2.Nguyện [G]Chúa chỉ [Em]giáo để [D7]tôi[G]với,

Hầu [C]tôi đem [A7]rao báo [D]cho [A7]người [D]đời;

Nguyện [G]tiếng [B7]nói [Em]có cánh [D7]bay mạnh [G]mẽ,

Vào [C]tận thâm tâm của [G]muôn [D7]người [G]nghe.

Câu 3

3.Cầu [G]Chúa bổ [Em]sức giúp [D7]tôi ngày [G]tháng,

Mạnh [C]dạn trong [A7]tay Chúa [D]trên [A7]Thạch [D]Bàn,

Hầu [G]có [B7]thế [Em]lấy cánh [D7]tay từ [G]ái,

Vực [C]người trong thương hải [G]đang [D7]sầu [G]ai.

Câu 4

4.Cầu [G]Chúa đổ [Em]dẫy đức [D7]dư dật [G]thánh,

Tràn [C]ngập trong [A7]tôi khiến [D]tâm [A7]nhiệt [D]thành;

Thần [G]trí [B7]sáng [Em]suốt, lưỡi [D7]môi hực [G]cháy,

Truyền [C]đạo yêu thương, hát [G]khen [D7]Ngài [G]nay.

Câu 5

5.Đẹp [G]ý Chúa [Em]muốn khiến [D7]sai truyền [G]bảo,

Dùng [C]tôi đi [A7]đâu, bất [D]câu [A7]giờ [D]nào;

Kịp [G]đến [B7]nước [Em]Chúa, Thánh [D7]nhan triều [G]bái,

Nhận [C]phần vinh quang, nghỉ [G]yên [D7]rày [G]mai.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập