John R. Sweney,1837-1899
Ông Văn Huyên, 1930

Câu 1

1.Mừng cõi [Bb]Á rày hưởng phước Cha,

Xưa đem giá [Cm]cao [Bb]mua [F7]hồn [Bb]ta;

Nầy hỡi [Bb]thánh đồ ca khúc thiêng,

Vui nơi Thánh [C7]Kinh ta tâm [F]nguyện:

Đạo học đạo [Eb]hành thường [D7] [Gm]siêng năng,

Chiên ăn chiên [F]uống [Bb]luôn [F]lo [Bb]lắng,

Thương yêu chiên, [Eb]nắng [Eb7]mưa [Bb]quyết theo,

Trèo non núi [Cm]đâu [Bb]ngại [F7]hùm [Bb]beo.

Điệp khúc

Ngày khải [Bb]ca kìa hôn [F]yến bày,

Hòa điệu nhạc [F]phùng [Bb]nghinh [F7]thánh [Bb]thay!

Ơn ban khen [Eb]thưởng cho [Bb]tớ ngay,

Đội kim mão, [Cm]vinh [Bb]thay [F7]ngày [Bb]nay!

Câu 2

2.Rày quả [Bb]có quyền của Chúa tôi,

Khuyên mau vớt [Cm]xong [Bb]bao [F7]người [Bb]trôi;

Buồn kẻ [Bb]đắm chìm giữa sóng ma,

Thương ai khóc [C7]than nơi đường [F]tà;

Nguyện tạc một [Eb]lòng trừ [D7] [Gm]Sa-tan,

Lo đem dân [F]chúng [Bb]ra [F]nơi [Bb]sáng,

Chân Phao-lô [Eb]dõi [Eb7]theo [Bb]ớ ai,

Trèo non núi [Cm]chi [Bb]ngại [F7]đường [Bb]gai.

Câu 3

3.Mừng nghe [Bb]tiếng kèn Chúa tái lâm,

Hoan nghinh Chúa [Cm]Con [Bb]reo [F7]đồng [Bb]âm;

Đàn trổi [Bb]tiếng hòa khúc xướng ngâm,

Vua ban thưởng [C7]phân minh không [F]lầm;

Bàn tiệc ngọt [Eb]ngào, ơn [D7] [Gm]vinh thăng,

Thiên hương thơm [F]ngát [Bb]thay [F]cay [Bb]đắng,

Ha-lê-lu-[Eb]gia! [Eb7]đại [Bb]thắng nay,

Ngồi bên Chúa [Cm]luôn [Bb]vui [F7]mừng [Bb]thay.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập