John R. Sweney,1837-1899
Ông Văn Huyên, 1930

Câu 1

1.Mừng cõi Á rày hưởng phước Cha,

Xưa đem giá cao mua hồn ta;

Nầy hỡi thánh đồ ca khúc thiêng,

Vui nơi Thánh Kinh ta tâm nguyện:

Đạo học đạo hành thường siêng năng,

Chiên ăn chiên uống luôn lo lắng,

Thương yêu chiên, nắng mưa quyết theo,

Trèo non núi đâu ngại hùm beo.

Điệp khúc

Ngày khải ca kìa hôn yến bày,

Hòa điệu nhạc phùng nghinh thánh thay!

Ơn ban khen thưởng cho tớ ngay,

Đội kim mão, vinh thay ngày nay!

Câu 2

2.Rày quả quyền của Chúa tôi,

Khuyên mau vớt xong bao người trôi;

Buồn kẻ đắm chìm giữa sóng ma,

Thương ai khóc than nơi đường ;

Nguyện tạc một lòng trừ Sa-tan,

Lo đem dân chúng ra nơi sáng,

Chân Phao-lô dõi theo ai,

Trèo non núi chi ngại đường gai.

Câu 3

3.Mừng nghe tiếng kèn Chúa tái lâm,

Hoan nghinh Chúa Con reo đồng âm;

Đàn trổi tiếng hòa khúc xướng ngâm,

Vua ban thưởng phân minh không lầm;

Bàn tiệc ngọt ngào, ơn vinh thăng,

Thiên hương thơm ngát thay cay đắng,

Ha-lê-lu-gia! đại thắng nay,

Ngồi bên Chúa luôn vui mừng thay.

Mới truy cập