Daniel B. Towner, 1887
Dịch lời của J. H. Sammis, 1887

Câu 1

1.Cùng đi [F]với Chúa mỗi ngày,

Lời Kinh [C7]Thánh sáng soi [F]đây,

Được sự [Bb]vinh hiển huy [F]hoàng

Chúa muôn [C7]đời;

Vì vâng [F]ý Chúa trên trời,

Ngài vui [C7]dẫn dắt ta [F]hoài,

Và cùng [Bb]mọi kẻ hay

[F]tin cậy [C7]vâng [F]lời.

Điệp khúc 1

[C7]Tin cậy vâng [F]lời,

Nào nhờ [D7]cách gì trong [Gm]đời,

Muốn hưởng [C7]phước

thiên thượng [F]ai ơi!

Hằng duy [C]tin cậy [C7]vâng [F]lời.

Câu 2

2.Tuyệt nhiên [F]chẳng chút mây mù,

Nầy không [C7]bóng tôi âm [F]u,

Nụ cười [Bb]Christ đánh tan [F]mọi

lớp sương [C7]đời;

Còn đâu [F]thổn thức bơ thờ,

Còn đâu [C7]khóc lóc nghi [F]ngờ,

Hồi mà [Bb]ta quyết tâm

[F]tin cậy [C7]vâng [F]lời.

Điệp khúc 1

[C7]Tin cậy vâng [F]lời,

Nào nhờ [D7]cách gì trong [Gm]đời,

Muốn hưởng [C7]phước

thiên thượng [F]ai ơi!

Hằng duy [C]tin cậy [C7]vâng [F]lời.

Câu 3

3.Còn đâu [F]phải gánh nặng nề,

Còn đâu [C7]khổ ách đê [F]mê,

Mọi việc [Bb]ta Chúa toan

[F]đền đáp rộng [C7]rời;

Lòng không [F]bối rối, lo buồn,

Mặt không [C7]nhăn nheo thẹn [F]thuồng,

Vì thật [Bb]được phước do [F]tin cậy [C7]vâng [F]lời.

Điệp khúc 1

[C7]Tin cậy vâng [F]lời,

Nào nhờ [D7]cách gì trong [Gm]đời,

Muốn hưởng [C7]phước

thiên thượng [F]ai ơi!

Hằng duy [C]tin cậy [C7]vâng [F]lời.

Câu 4

4.Phàm nhơn [F]chẳng thể suy lường,

Niềm vui [C7]của Đấng yêu [F]thương,

Thực nghiệm [Bb]duy kẻ vui [F]lòng

hiến trọn [C7]đời;

Nhờ ân [F]điển Chúa dạy bày,

Sự vui [C7]vẻ ấy chi [F]tày,

Thuộc mọi [Bb]kẻ quyết tâm

[F]tin cậy [C7]vâng [F]lời.

Điệp khúc 1

[C7]Tin cậy vâng [F]lời,

Nào nhờ [D7]cách gì trong [Gm]đời,

Muốn hưởng [C7]phước

thiên thượng [F]ai ơi!

Hằng duy [C]tin cậy [C7]vâng [F]lời.

Câu 5

5.Thần Linh [F]ấn chứng trong lòng,

Cùng Jê-[C7]sus Christ giao [F]thông,

Được Ngài [Bb]vui ở bên [F]mình

mãi không [C7]rời;

Ngài sai [F]khiến, quyết vâng hoài!

Dạ! Tôi [C7]đây đang trông [F]Ngài,

Nào hề [Bb]sợ, cứ luôn [F]tin cậy [C7]vâng [F]lời.

Điệp khúc 1

[C7]Tin cậy vâng [F]lời,

Nào nhờ [D7]cách gì trong [Gm]đời,

Muốn hưởng [C7]phước

thiên thượng [F]ai ơi!

Hằng duy [C]tin cậy [C7]vâng [F]lời.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập