Thomas Dorsey, 1933
Lời dịch của T. Dorsey, 1933

Câu 1

1.Nhìn dòng [Ab]đời dần dần [Ab7]trôi,

Cứu Chúa [Bbm]ôi! Xin mau [Db]gần con,

con nao [Ab]sờn lòng sầu [Fm]vương [Bb7]yếu đuối [Eb]luôn

[Bb7] [Eb] Khi muôn [Ab]hướng bão táp [Ab7]luôn,

bóng tối [Bbm]buông mây che [Ddim]đời con,

xin đi [Ab]cùng con, và không

[Ab]bỏ con [Eb7]trong mỏi [Ab]mòn.

Câu 2

2.Đời mịt [Ab]mù ngàn ngàn [Ab7]phương,

Cứu Chúa [Bbm]ôi! Xin mau [Db]dìu con,

xin tay [Ab]Ngài đầy tình [Fm]thương [Bb7]dắt dẫn [Eb]con

[Bb7] [Eb] Qua mưa [Ab]gió thắng khó [Ab7]nguy,

đuổi bóng [Bbm]đêm xua mây [Ddim]sầu tan,

xin đi [Ab]cùng con, và không

[Ab]bỏ con [Eb7]khi ngày [Ab]tàn.

Câu 3

3.Hồi thuyền [Ab]đời bềnh bồng [Ab7]trôi,

Cứu Chúa [Bbm]ôi! Xin luôn [Db]phủ bao,

con lo [Ab]sợ nhìn đại [Fm]dương [Bb7]sóng ngất [Eb]cao

[Bb7] [Eb] Con kinh [Ab]hãi thấy gió [Ab7]lay,

sóng bấp [Bbm]bênh xô con [Ddim]thuyền chênh,

xin đưa [Ab]đường con, và không

[Ab]bỏ con [Eb7]đi một [Ab]mình.

Câu 4

4.Dù ngày [Ab]vàng dần dần [Ab7]qua,

Cứu Chúa [Bbm]ôi! Xin ban [Db]bình an,

Khi con [Ab]gửi vào thời [Fm]gian [Bb7]hết tháng [Eb]năm

[Bb7] [Eb] Theo mơ [Ab]ước mái tóc [Ab7]xanh,

cũng biến [Bbm]đi, phai đi [Ddim]mà thôi,

xin cho [Ab]hồn con, và yên

[Ab]nghỉ bên [Eb7]Cha đời [Ab]đời.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập