Geo. F. Root
Dịch lời của William O. Cushing, 1823-1902

Câu 1

[Bb]1.Giựt mọi chuông trời “đính đông,”

[Eb]bữa nay mừng vui thay!

[F7]Vì con đãng hoang đã quay bước về [Bb]Cha;

[Bb]Kìa, Từ Phụ chạy đón con

[Eb]trước sân ngoài cầm tay,

[F7]Mừng hôn đứa con bấy lâu đã lạc [Bb]xa.

Điệp khúc 1

Ôi, thiên [F]sứ ca vang đàn [Gm]cầm rền [D7]tiếng,

[Eb]Kìa, thật [C7]vinh hiển thay danh [F]Cha [C]nhân [F]hiền!

Đoàn hùng binh được cứu như biển đang gầm vang to,

Cùng thiên sứ vui vẻ ca khúc tự do.

Câu 2

[Bb]2.Giựt mọi chuông trời “đính đông,”

[Eb]bữa nay mừng vui thay!

[F7]Vì con đãng hoang với Cha đã hòa [Bb]nhau;

[Bb]Ồ, một linh hồn thoát ly

[Eb]khỏi con đường lạc sai,

[F7]Được ơn tái sanh khỏi hư mất đời [Bb]sau.

Điệp khúc 1

Ôi, thiên [F]sứ ca vang đàn [Gm]cầm rền [D7]tiếng,

[Eb]Kìa, thật [C7]vinh hiển thay danh [F]Cha [C]nhân [F]hiền!

Đoàn hùng binh được cứu như biển đang gầm vang to,

Cùng thiên sứ vui vẻ ca khúc tự do.

Câu 3

[Bb]3.Giựt mọi chuông trời “đính đông,”

[Eb]báo tin tiệc vui đây,

[F7]Đoàn thiên sứ vui vẻ tâu khải hoàn [Bb]ca;

[Bb]Nguyền truyền tin lành khắp nơi

[Eb]thế gian đều được hay

[F7]Về một linh hồn tái sanh thoát quyền [Bb]ma.

Điệp khúc 1

Ôi, thiên [F]sứ ca vang đàn [Gm]cầm rền [D7]tiếng,

[Eb]Kìa, thật [C7]vinh hiển thay danh [F]Cha [C]nhân [F]hiền!

Đoàn hùng binh được cứu như biển đang gầm vang to,

Cùng thiên sứ vui vẻ ca khúc tự do.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập