Charles C. Converse, 1868
Dịch lời của Joseph M. Scriven, 1855

Câu 1

[F]1.Ôi, Jê-sus Chúa ta là [Bb]Bạn thật,

[F]Bằng lòng [Dm]gánh tội lỗi chúng [C7]ta;

[F]Ban ơn chúng ta hôm mai [Bb]thân mật,

[F]Trình lên [C7]Chúa bao tâm sự [F]ta.

[C7]Bao lần ta bối rối ngập [F]sầu [F7]tư,

[Bb]Lắm lúc [F]tâm hồn bỗng bồi [C7]hồi,

[F]Nguyên do chúng ta chẳng đem [Bb]tâm sự

[F]Trình ra [C7]trước Jê-sus mà [F]thôi.

Câu 2

[F]2.Ai trong chúng ta đang chịu [Bb]thử rèn,

[F]Hồn linh [Dm]luống sầu não, đảo [C7]điên;

[F]Bao nhiêu khúc nôi không nao, [Bb]không thẹn,

[F]Trình lên [C7]Chúa chẳng nên trì [F]diên.

[C7]Ta tìm đâu thiết hữu bằng [F]Ngài [F7]nay,

[Bb]Sẵn xẻ [F]chia đoạn khổ chặng [C7]phiền?

[F]Duy Jê-sus rõ khúc nôi [Bb]ta rày,

[F]Vậy mau [C7]khẩn đảo nơi bệ [F]thiêng.

Câu 3

[F]3.Ai trong chúng ta bên lòng [Bb]trìu trịu,

[F]Nghìn sầu [Dm]não chồng chất ngổn [C7]ngang?

[F]Ta mau đến xin Jê-sus [Bb]lo liệu,

[F]Ngài vui [C7]xuống phước, ban bình [F]an.

[C7]Khi bạn anh chán bỏ và [F]cười [F7]chê,

[Bb]Khá đến [F]khai trình hết cho [C7]Ngài,

[F]Duy Jê-sus ban an nhiên [Bb]trăm bề,

[F]Hằng che [C7]chở dưới tay quyền [F]oai.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập