Câu 1

1.Yêu Chúa ta họp tại đây,

ai nấy lộ vẻ vui thay,

Cùng nhau ta hát thánh ca nhịp nhàng,

cùng nhau tâu khúc thánh ca dịu dàng.

Hồi ta đương nhóm dưới ngai,

Nhóm chung quanh Đấng quyền oai.

Điệp khúc

Ta bước lên Si-ôn hè,

Tiến lên ngọn núi Si-ôn đẹp đẽ,

Ngắm Si-ôn ta hăng hái bước

tới thủ đô thiêng liêng vinh quang muôn đời.

Câu 2

2.Bao kẻ không chịu tụng ca

Do chẳng nhận biết Chúa Cha;

Nhưng ta con cái của Vua trên trời,

Thật con yêu quý của Vua muôn đời,

Thuật ơn vui vẻ khắp nơi,

Chứng ơn vui vẻ nào thôi.

Điệp khúc

Ta bước lên Si-ôn hè,

Tiến lên ngọn núi Si-ôn đẹp đẽ,

Ngắm Si-ôn ta hăng hái bước

tới thủ đô thiêng liêng vinh quang muôn đời.

Câu 3

3.Muôn phước thiên thượng ngọt ngon,

Lưu xuống từ núi Si ôn,

Hiện ta vui hưởng trước khi qua đời,

Hiện ta vui hưởng trước khi lên trời,

Đường tinh kim tuy chưa lên,

Dẫu chưa lên cõi thượng thiên.

Điệp khúc

Ta bước lên Si-ôn hè,

Tiến lên ngọn núi Si-ôn đẹp đẽ,

Ngắm Si-ôn ta hăng hái bước

tới thủ đô thiêng liêng vinh quang muôn đời.

Câu 4

4.Nay hãy ca tụng không thôi,

Đôi mắt lụy dứt tuôn rơi,

Ta mau qua xứ Em-ma-nu-ên,

Cùng nhau qua xứ Em-ma-nu-ên,

Đồng lên thiên quốc hiển vinh,

Đến nơi thiên quốc đẹp xinh.

Điệp khúc

Ta bước lên Si-ôn hè,

Tiến lên ngọn núi Si-ôn đẹp đẽ,

Ngắm Si-ôn ta hăng hái bước

tới thủ đô thiêng liêng vinh quang muôn đời.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập