Robert Lowry, 1867
Dịch lời của Isaac Watts, 1707

Câu 1

1.Yêu [G]Chúa ta [D7]họp tại [G]đây,

ai nấy lộ [Bm]vẻ vui [Am]thay,

[D7] Cùng [G]nhau ta [C]hát thánh [Am]ca nhịp [C]nhàng,

cùng [D]nhau tâu [G]khúc thánh [A7]ca [D]dịu dàng.

Hồi [G]ta [D7]đương [G]nhóm dưới [C]ngai,

Nhóm [G]chung quanh [D7]Đấng quyền [G]oai.

Điệp khúc

Ta [G]bước lên Si-ôn hè,

Tiến lên ngọn [Bm]núi Si-ôn [D7]đẹp đẽ,

Ngắm [G]Si-ôn [G7]ta hăng hái [C]bước

tới thủ [G]đô thiêng liêng [D7]vinh quang muôn [G]đời.

Câu 2

2.Bao [G]kẻ không [D7]chịu tụng [G]ca

Do chẳng nhận [Bm]biết Chúa [Am]Cha;

[D7] Nhưng [G]ta con [C]cái của [Am]Vua trên [C]trời,

Thật [D]con yêu [G]quý của [A7]Vua [D]muôn đời,

Thuật [G]ơn [D7]vui [G]vẻ khắp [C]nơi,

Chứng [G]ơn vui [D7]vẻ nào [G]thôi.

Điệp khúc

Ta [G]bước lên Si-ôn hè,

Tiến lên ngọn [Bm]núi Si-ôn [D7]đẹp đẽ,

Ngắm [G]Si-ôn [G7]ta hăng hái [C]bước

tới thủ [G]đô thiêng liêng [D7]vinh quang muôn [G]đời.

Câu 3

3.Muôn [G]phước thiên [D7]thượng ngọt [G]ngon,

Lưu xuống từ [Bm]núi Si [Am]ôn,

[D7] Hiện [G]ta vui [C]hưởng trước [Am]khi qua [C]đời,

Hiện [D]ta vui [G]hưởng trước [A7]khi [D]lên trời,

Đường [G]tinh [D7]kim [G]tuy chưa [C]lên,

Dẫu [G]chưa lên [D7]cõi thượng [G]thiên.

Điệp khúc

Ta [G]bước lên Si-ôn hè,

Tiến lên ngọn [Bm]núi Si-ôn [D7]đẹp đẽ,

Ngắm [G]Si-ôn [G7]ta hăng hái [C]bước

tới thủ [G]đô thiêng liêng [D7]vinh quang muôn [G]đời.

Câu 4

4.Nay [G]hãy ca [D7]tụng không [G]thôi,

Đôi mắt lụy [Bm]dứt tuôn [Am]rơi,

[D7] Ta [G]mau qua [C]xứ Em-[Am]ma-nu-[C]ên,

Cùng [D]nhau qua [G]xứ Em-[A7]ma-[D]nu-ên,

Đồng [G]lên [D7]thiên [G]quốc hiển [C]vinh,

Đến [G]nơi thiên [D7]quốc đẹp [G]xinh.

Điệp khúc

Ta [G]bước lên Si-ôn hè,

Tiến lên ngọn [Bm]núi Si-ôn [D7]đẹp đẽ,

Ngắm [G]Si-ôn [G7]ta hăng hái [C]bước

tới thủ [G]đô thiêng liêng [D7]vinh quang muôn [G]đời.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập