Câu 1

1.Giựt mọi chuông trời “đính đông,”

bữa nay mừng vui thay!

con đãng hoang đã quay bước về Cha;

Kìa, Từ Phụ chạy đón con

trước sân ngoài cầm tay,

Mừng hôn đứa con bấy lâu đã lạc xa.

Điệp khúc 1

Ôi, thiên sứ ca vang đàn cầm rền tiếng,

Kìa, thật vinh hiển thay danh Cha nhân hiền!

Đoàn hùng binh được cứu như biển đang gầm vang to,

Cùng thiên sứ vui vẻ ca khúc tự do.

Câu 2

2.Giựt mọi chuông trời “đính đông,”

bữa nay mừng vui thay!

con đãng hoang với Cha đã hòa nhau;

Ồ, một linh hồn thoát ly

khỏi con đường lạc sai,

Được ơn tái sanh khỏi hư mất đời sau.

Điệp khúc 1

Ôi, thiên sứ ca vang đàn cầm rền tiếng,

Kìa, thật vinh hiển thay danh Cha nhân hiền!

Đoàn hùng binh được cứu như biển đang gầm vang to,

Cùng thiên sứ vui vẻ ca khúc tự do.

Câu 3

3.Giựt mọi chuông trời “đính đông,”

báo tin tiệc vui đây,

Đoàn thiên sứ vui vẻ tâu khải hoàn ca;

Nguyền truyền tin lành khắp nơi

thế gian đều được hay

Về một linh hồn tái sanh thoát quyền ma.

Điệp khúc 1

Ôi, thiên sứ ca vang đàn cầm rền tiếng,

Kìa, thật vinh hiển thay danh Cha nhân hiền!

Đoàn hùng binh được cứu như biển đang gầm vang to,

Cùng thiên sứ vui vẻ ca khúc tự do.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập