E. F. Rimbault, 1816-1876
Dịch lời của Philip Doddridge, 1702-1751

Câu 1

1.Ngày vui hơn [G]hết, ngày tôi tin Chúa,

Tôn Jê-sus [D7]Christ làm Cứu Chúa [G]mình!

Từ đây tôi [G]mãi mừng vui ca múa,

Đi khắp mỗi [D7]nơi truyền bá Tin [G]Lành.

Điệp khúc

Ngày vui [G]vẻ, ngày sung sướng,

Khi Chúa rửa [D7]tôi sạch sẽ mọi [G]đường!

Jê-sus khuyên [G]tôi tỉnh thức, khẩn nài,

Cho tôi an ninh vui sống mỗi ngày;

Ngày vui [G]vẻ, ngày sung sướng,

Khi Chúa rửa [D7]tôi sạch sẽ mọi [G]đường!

Câu 2

2.Ồ dây thân [G]ái buộc tôi trong Chúa,

Tôi, Chúa sắt [D7]son hiệp nhất trọn [G]đời;

Nguyền trong nơi [G]thánh ngợi khen ơn Chúa,

Linh khúc tấu [D7]vang đền Đức Chúa [G]Trời.

Điệp khúc

Ngày vui [G]vẻ, ngày sung sướng,

Khi Chúa rửa [D7]tôi sạch sẽ mọi [G]đường!

Jê-sus khuyên [G]tôi tỉnh thức, khẩn nài,

Cho tôi an ninh vui sống mỗi ngày;

Ngày vui [G]vẻ, ngày sung sướng,

Khi Chúa rửa [D7]tôi sạch sẽ mọi [G]đường!

Câu 3

3.Lòng nay trong [G]trắng nhờ ơn Jê-sus,

Tôi của Chúa [D7]luôn, Ngài của tôi [G]hoài;

Ngài kêu tôi [G]đến, mừng nghe chăm chú,

Không trễ nay [D7]mai, lòng quyết theo [G]Ngài.

Điệp khúc

Ngày vui [G]vẻ, ngày sung sướng,

Khi Chúa rửa [D7]tôi sạch sẽ mọi [G]đường!

Jê-sus khuyên [G]tôi tỉnh thức, khẩn nài,

Cho tôi an ninh vui sống mỗi ngày;

Ngày vui [G]vẻ, ngày sung sướng,

Khi Chúa rửa [D7]tôi sạch sẽ mọi [G]đường!

Câu 4

4.Lòng xưa xao [G]xuyến, từ đây yên tĩnh,

Kiên quyết đứng [D7]trên nền đá vô [G]hình;

Dầu sao tôi [G]chẳng lìa xa Cha thánh,

Luôn sống thoả [D7]vui đầy dẫy ơn [G]lành.

Điệp khúc

Ngày vui [G]vẻ, ngày sung sướng,

Khi Chúa rửa [D7]tôi sạch sẽ mọi [G]đường!

Jê-sus khuyên [G]tôi tỉnh thức, khẩn nài,

Cho tôi an ninh vui sống mỗi ngày;

Ngày vui [G]vẻ, ngày sung sướng,

Khi Chúa rửa [D7]tôi sạch sẽ mọi [G]đường!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập