Câu 1

1.Ngày vui hơn hết, ngày tôi tin Chúa,

Tôn Jê-sus Christ làm Cứu Chúa mình!

Từ đây tôi mãi mừng vui ca múa,

Đi khắp mỗi nơi truyền bá Tin Lành.

Điệp khúc

Ngày vui vẻ, ngày sung sướng,

Khi Chúa rửa tôi sạch sẽ mọi đường!

Jê-sus khuyên tôi tỉnh thức, khẩn nài,

Cho tôi an ninh vui sống mỗi ngày;

Ngày vui vẻ, ngày sung sướng,

Khi Chúa rửa tôi sạch sẽ mọi đường!

Câu 2

2.Ồ dây thân ái buộc tôi trong Chúa,

Tôi, Chúa sắt son hiệp nhất trọn đời;

Nguyền trong nơi thánh ngợi khen ơn Chúa,

Linh khúc tấu vang đền Đức Chúa Trời.

Điệp khúc

Ngày vui vẻ, ngày sung sướng,

Khi Chúa rửa tôi sạch sẽ mọi đường!

Jê-sus khuyên tôi tỉnh thức, khẩn nài,

Cho tôi an ninh vui sống mỗi ngày;

Ngày vui vẻ, ngày sung sướng,

Khi Chúa rửa tôi sạch sẽ mọi đường!

Câu 3

3.Lòng nay trong trắng nhờ ơn Jê-sus,

Tôi của Chúa luôn, Ngài của tôi hoài;

Ngài kêu tôi đến, mừng nghe chăm chú,

Không trễ nay mai, lòng quyết theo Ngài.

Điệp khúc

Ngày vui vẻ, ngày sung sướng,

Khi Chúa rửa tôi sạch sẽ mọi đường!

Jê-sus khuyên tôi tỉnh thức, khẩn nài,

Cho tôi an ninh vui sống mỗi ngày;

Ngày vui vẻ, ngày sung sướng,

Khi Chúa rửa tôi sạch sẽ mọi đường!

Câu 4

4.Lòng xưa xao xuyến, từ đây yên tĩnh,

Kiên quyết đứng trên nền đá vô hình;

Dầu sao tôi chẳng lìa xa Cha thánh,

Luôn sống thoả vui đầy dẫy ơn lành.

Điệp khúc

Ngày vui vẻ, ngày sung sướng,

Khi Chúa rửa tôi sạch sẽ mọi đường!

Jê-sus khuyên tôi tỉnh thức, khẩn nài,

Cho tôi an ninh vui sống mỗi ngày;

Ngày vui vẻ, ngày sung sướng,

Khi Chúa rửa tôi sạch sẽ mọi đường!

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập