Thomas Hastings, 1784-1872
Dịch lời của James G. Deck

Câu 1

1.Bên ngôi [D]Thiên Phụ, Jê-sus oai hùng,

Con dân [A7]thành kính tôn, phụng [D]cung;

Muôn thiên binh quì trước Ngài [D]vui vầy,

Hoan ca [A7]thánh thót linh diệu [D]đây:

“Tôn vinh [D]Jê-sus!

Huyết Chúa [A7]cứu chúng tôi ngày [D]nay;

Tôn vinh [D]Jê-sus!

Huyết Chúa [Em]cứu chúng [D]tôi [A7]ngày [D]nay”.

Câu 2

2.Jê-sus [D]ôi, trần thế miệt khinh Ngài,

Đem thân [A7]Chúa đóng đinh nghiệt [D]tai;

Do ơn Cha, Ngài sống lại [D]rạng ngần,

Lên ngôi [A7]Chúa tể thiên, địa, [D]nhân:

“Tôn vinh [D]Jê-sus!

Chúa chết [A7]khiến chúng tôi trùng [D]sanh;

Tôn vinh [D]Jê-sus!

Chúa chết [Em]khiến chúng [D]tôi [A7]trùng [D]sanh”.

Câu 3

3.Ôi Jê-[D]sus, nguyền kíp phục lâm Ngài,

Cho dân [A7]Chúa, Chúa tôi đồng [D]cai:

Mau mau chung tận những ngày [D]ưu sầu,

Vui dâng [A7]khúc thánh ca đồng [D]tâu:

“Tôn vinh [D]Jê-sus!

Chúa hãy [A7]đến, đến mau, A-[D]men;

Tôn vinh [D]Jê-sus!

Chúa hãy [Em]đến, đến [D]mau, [A7]A-[D]men.”


Danh sách hợp âm

Mới truy cập