Ino. R. Sweney, 1837-1899
Dịch lời của Fanny J. Crosby, 1820-1915

Câu 1

1.Dầu ai [F]ai tranh giàu sang [Gm]thế gian,

Có Jê-[C7]sus phần tôi thỏa [F]rồi;

Cuộc vinh [F]hoa như phù vân [Gm]chóng tan,

Đức yêu [C7]thương còn đến đời [F7]đời.

Điệp khúc

Cao sâu [Bb]bấy đức từ ái [F]Jê-sus!

Cao sâu [G7]thật nào ai đo [C]tới!

Ồ, ơn [F]cứu muôn đời ban [Gm]phỉ phu,

Bảo chứng [C7]tôi vào ở trên [F]trời.

Câu 2

2.Phần tôi [F]lãnh duy một Jê-[Gm]sus thôi,

Khiến tâm [C7]linh được an ủi [F]hoài;

Dầu chung [F]quanh ba đào vây [Gm]phủ tôi,

Vẫn xướng [C7]ca vì ở trong [F7]Ngài.

Điệp khúc

Cao sâu [Bb]bấy đức từ ái [F]Jê-sus!

Cao sâu [G7]thật nào ai đo [C]tới!

Ồ, ơn [F]cứu muôn đời ban [Gm]phỉ phu,

Bảo chứng [C7]tôi vào ở trên [F]trời.

Câu 3

3.Phần tôi [F]lãnh duy một Jê-[Gm]sus thôi,

Ước ngắm [C7]xem Ngài luôn mỉm [F]cười;

Nhờ Jê-[F]sus linh trình luôn [Gm]sáng tươi,

Dắt dẫn [C7]tôi từ đất lên [F7]trời.

Điệp khúc

Cao sâu [Bb]bấy đức từ ái [F]Jê-sus!

Cao sâu [G7]thật nào ai đo [C]tới!

Ồ, ơn [F]cứu muôn đời ban [Gm]phỉ phu,

Bảo chứng [C7]tôi vào ở trên [F]trời.

Câu 4

4.Phần tôi [F]lãnh duy một Jê-[Gm]sus thôi,

Quyết vững [C7]tin thập tự giá [F]hoài;

Kịp khi [F]đến thiên đường kia [Gm]sáng tươi,

Thỏa chí [C7]tôi nhìn rõ mặt [F7]Ngài.

Điệp khúc

Cao sâu [Bb]bấy đức từ ái [F]Jê-sus!

Cao sâu [G7]thật nào ai đo [C]tới!

Ồ, ơn [F]cứu muôn đời ban [Gm]phỉ phu,

Bảo chứng [C7]tôi vào ở trên [F]trời.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập