George C. Stebbins, 1878
Lê Đình Tươi, c. 1942

Câu 1

1.Đời [A]người ngắn ngủi ví [E7]thể hoa rơi,

Ham chi lợi quyền như [A]bèo trôi,

Chừng [A]giờ nhắm mắt, tay [D]phủi sạch rồi,

Thân, [A]hồn trầm luôn địa [E7]ngục [A]thôi.

Điệp khúc

Lòng [E7]Chúa chí nhân, Ngài [A]đã phó thân,

Nơi [D]thập tự [B7]kia cứu [E7]chúng dân;

Nầy [A]giờ cứu rỗi, xin [D]chớ ngại ngần,

Khuyên [A]bạn giờ đây nhận [E7]hồng [A]ân.

Câu 2

2.Mạng [A]vàng chính Chúa đã [E7]phó thay anh,

Sao anh còn miệt mài [A]lợi danh?

Đời [A]nầy sắp hết, Chúa [D]đến thình lình,

Mong [A]rằng anh, tôi được [E7]phùng [A]nghinh.

Điệp khúc

Lòng [E7]Chúa chí nhân, Ngài [A]đã phó thân,

Nơi [D]thập tự [B7]kia cứu [E7]chúng dân;

Nầy [A]giờ cứu rỗi, xin [D]chớ ngại ngần,

Khuyên [A]bạn giờ đây nhận [E7]hồng [A]ân.

Câu 3

3.Thì [A]giờ thấm thoát chẳng [E7]khác thoi đưa,

Sao anh còn hẹn mai [A]hẹn trưa?

Kìa, [A]lời Chúa phán, anh [D]chớ tự lừa,

Quay [A]đầu ăn năn giờ [E7]nầy [A]chưa?

Điệp khúc

Lòng [E7]Chúa chí nhân, Ngài [A]đã phó thân,

Nơi [D]thập tự [B7]kia cứu [E7]chúng dân;

Nầy [A]giờ cứu rỗi, xin [D]chớ ngại ngần,

Khuyên [A]bạn giờ đây nhận [E7]hồng [A]ân.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập