George C. Stebbins, 1878
Lê Đình Tươi, c. 1942

Câu 1

1.Đời người ngắn ngủi ví thể hoa rơi,

Ham chi lợi quyền như bèo trôi,

Chừng giờ nhắm mắt, tay phủi sạch rồi,

Thân, hồn trầm luôn địa ngục thôi.

Điệp khúc

Lòng Chúa chí nhân, Ngài đã phó thân,

Nơi thập tự kia cứu chúng dân;

Nầy giờ cứu rỗi, xin chớ ngại ngần,

Khuyên bạn giờ đây nhận hồng ân.

Câu 2

2.Mạng vàng chính Chúa đã phó thay anh,

Sao anh còn miệt mài lợi danh?

Đời nầy sắp hết, Chúa đến thình lình,

Mong rằng anh, tôi được phùng nghinh.

Điệp khúc

Lòng Chúa chí nhân, Ngài đã phó thân,

Nơi thập tự kia cứu chúng dân;

Nầy giờ cứu rỗi, xin chớ ngại ngần,

Khuyên bạn giờ đây nhận hồng ân.

Câu 3

3.Thì giờ thấm thoát chẳng khác thoi đưa,

Sao anh còn hẹn mai hẹn trưa?

Kìa, lời Chúa phán, anh chớ tự lừa,

Quay đầu ăn năn giờ nầy chưa?

Điệp khúc

Lòng Chúa chí nhân, Ngài đã phó thân,

Nơi thập tự kia cứu chúng dân;

Nầy giờ cứu rỗi, xin chớ ngại ngần,

Khuyên bạn giờ đây nhận hồng ân.

Mới truy cập