Câu 1

1.Trông lên các tinhkia trên trời,

Dầu muôn vinh quang sáng soi rạng ngời,

Không sao chiếu ra vinh hiển Chúa tôi,

Giống như Kinh Thánh diễn phô rạch ròi.

Câu 2

2.Duy xem Thánh Kinh thỏa vui đời đời,

Dạy tôi bao chânkhôn ngoan trời,

Kim ngôn Chúa luôn luôn tỏa sáng soi,

Dắt đưa tôi mỗi phút luôn gần Ngài.

Câu 3

3.Christ ôi, dẫu khi thái dương tiêu tàn,

trăng quên kể tích ban đêm nàng,

Không trung vắng tanh, mây hết vẩn vơ,

Các ban tinh dứt ca êm tờ.

Câu 4

4.Tuy nhiên Thánh Kinh mỗi câu không dời,

Lời thiêng thêm vững chãi, thêm rạng ngời,

Trong khi khoảng không tiêu, trái đất tan,

Chúa ôi, Kinh Thánh vẫn không suy tàn.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập