Aaron Williams, 1760
Dịch lời của Timothy Dwight, 1800

Câu 1

1.Lòng [G]tôi yêu [A7]Giáo hội [D7]thay,

Chỗ [Bm]Chúa[Am]trú xưa [D7]nay;

Ấy [G]do ân [D]điển Ngài [Em]cao sâu [D]bấy,

Tuôn [C]huyết cứu [D7]mua Hội [G]nầy.

Câu 2

2.Lòng [G]tôi yêu [A7]Giáo hội [D7]thay,

Trước [Bm]Chúa vách [Am]thánh chẳng [D7]lay,

Chúa [G]khắc danh [D]thánh vào [Em]tay nhân [D]ái,

Săn [C]sóc giống [D7]con ngươi [G]Ngài.

Câu 3

3.Lòng [G]tôi nhơn [A7]Giáo hội [D7]đây,

Tuôn [Bm]nước mắt [Am]khẩn đảo [D7]nay;

Bởi [G]yêu thương [D]Giáo Hội [Em]tôi lo [D]lắng

Cho [C]đến lúc [D7]hết nhọc [G]nhằn.

Câu 4

4.Điều [G]vui hơn [A7]hết lòng [D7]ưa:

Hội [Bm]Thánh noi [Am]dấu Chúa [D7]xưa,

Cảm [G]thông, giao [D]kết ngọt [Em]ngào cao [D]quý,

Ca [C]khúc yêu [D7]thương muôn [G]thì.

Câu 5

5.Thật [G]như Kinh [A7]Thánh bền [D7]lâu,

Hội [Bm]Thánh rực [Am]rỡ kém [D7]đâu,

Hiển [G]vinh, hạnh [D]phước nghìn [Em]thu[D]đối,

Trên [C]đất cũng [D7]như trên [G]trời.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập