Câu 1

1.Bao cường quốc, vươngngũ đại châu

Xưa lẫy lừng nay còn đâu?

Ôi Christ, Hội Thánh nghìn thu còn nguyên,

Cầu nguyện, rao giảng thường xuyên.

Câu 2

2.Xem nền tảng Hội Thánh vững lập thay,

Muôn thuở đồn thiêng còn đây;

Từ trong Hội Thánh linh khúc trường ca,

Trầm thăng thánh thót gần xa.

Câu 3

3.Ôi, lạy Chúa, Hội Thánh vững bền thay,

Không giống cường quốc đời nay;

Dầu cho động đất giông tố ngược nghiêng,

Nền Hội Thánh vẫn còn nguyên.

Câu 4

4.Ôi, Hội Thánh muôn thuở vững bền thay,

Như Thái sơn chẳng hề lay,

Tràn lan hùng cứ trên ngũ đại châu,

Nhà xây không bởi người đâu.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập