Marcus M. Wells, 1815-1895
Dịch lời của Marcus M. Wells

Câu 1

[G]1.Cầu Thần Linh luôn tín thành [D7]ôi!

[G]Linh soi [Bm]sáng đưa [D7]đường chúng [G]tôi,

[G]Nguyền cầm tay đưa lữ hành [D7]đây,

[G]Băng qua [Bm]lối sa [D7]mạc cát [G]bay.

[D7]Khiến thống [G]tâm nên [D7]lòng hỉ [G]hoan,

[Bm]Lúc lắng [Em]tai nghe [Am]tiếng yêu [D7]đang,

[G]Rằng: “Nầy, con vơ vẩn dặm [D7]xa,

[G]Theo ta [Bm]dắt đưa [D7]về cố [G]gia.”

Câu 2

[G]2.Nầy bạn yêu thương tín thành [D7]ôi!

[G]Xin theo [Bm]giúp đưa [D7]đường chúng [G]tôi;

[G]Đừng lìa xa trong chỗ sợ [D7]nghi,

[G]Bơ[Bm]giữa đêm [D7]trường hiểm [G]nguy.

[D7]Lúc trải [G]qua bao [D7]luồng ác [G]phong,

[Bm]Tán đởm, [Em]kinh tâm, [Am]mất trông [D7]mong,

[G]Ngài truyền: “Con ơi, đến cùng [D7]ta,

[G]Theo ta, [Bm]bước đi [D7]về cố [G]gia.”

Câu 3

[G]3.Hồi buồn lo đau đớn hầu [D7]qua,

[G]Mong mau [Bm]thoát thân [D7]nầy bước [G]ra,

[G]Lòng cầu xin, mong nước bình [D7]yên.

[G]Do thiên [Bm]sách tên [D7]nầy đã [G]biên.

[D7]Lúc lướt [G]qua tử [D7]hà khiếp [G]kinh,

[Bm]Sở ước [Em]tôi duy [Am]huyết ứng [D7]linh,

[G]Ngài truyền: “Con ơi, đến cùng [D7]ta,

[G]Theo ta, [Bm]bước đi [D7]về cố [G]gia.”


Danh sách hợp âm

Mới truy cập