Câu 1

1.Xa xa trên ngọn núi miền đông kìa,

Dương quang chói lói muôn nghìn tia.

Tâm linh ơi, bừng mắt vùng dậy nhìn,

Vui ca xướng, thức canh, cầu xin.

Jê-sus ngươi kìa,

Khởi tái lâm trên đường diệu vinh.

Jê-sus ngươi kìa,

Khởi tái lâm trên đường diệu vinh.

Câu 2

2.Christ ôi, tôi từng tháng đợi năm chờ,

Trông mong Chúa suốt đêm nằm mơ.

Nơi nhân gian thật ảm đạm kinh hoàng,

Tôi không thể ngắm xem thần quang.

Ôi Jê-sus Christ,

Chúa sẽ quang lâm khi nào đây?

Ôi Jê-sus Christ,

Chúa sẽ quang lâm khi nào đây?

Câu 3

3.Nay mai đây Ngài cứu chuộc vẹn toàn,

Sao mai đã ló, đêm hầu tan.

Cho tôi đây dầu ở địa vị nào,

Luôn trông Chúa tái lâm từ cao.

Ôi Jê-sus Christ,

Đất hứa vinh quang do Ngài ban.

Ôi Jê-sus Christ,

Đất hứa vinh quang do Ngài ban.

Câu 4

4.Tôi đang khêu đèn sáng rực lên hoài,

Nghe theo Chúa, tránh xa đường sai.

Không trung mong Jê-sus phục lâm liền,

Đưa lên nước Chúa vui bình yên.

Tâm tôi đương nguyền

Hỡi Chúa, xin mau mau phục lâm!

Tâm tôi đương nguyền:

Hỡi Chúa, xin mau mau phục lâm!

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập