Wolfgang A. Mozart
Nguyễn Lâm Hương

Câu 1

1.Đêm suy tư nghe tiếng than quanh mình,

Hồn người người chìm giữa mông mênh,

Đang kêu la than khóchy vọng;

Anh nghe tiếng đau thương nầy không?

Kia bao chiên bơ tìm đường về,

Đang kêu la chân bước lê thê,

Qua chông gai, ghềnh đá cao chập chùng;

Anh nghe tiếng đau thương nầy không?

Câu 2

2.Bao chiên ta tan tác sâu trong rừng,

Còn lạc loài tận đỉnh non cao,

Không ai lo đi kiếm chiên chuồng,

Chiên cam chết thảm thương ngoài ta.

Anh nghe không trong đêm trường mịt mù,

-sus đang tha thiết kêu anh,

Mong anh mau dâng hiến cả cuộc đời;

Anh nghe tiếng Chúa kêu gọi không?

Câu 3

3.Trong nay mai khi thế gian không còn,

cuộc đời nào biết ra sao?

Anh nghe chăng khi Chúa kêu anh rằng;

“Ngươi nghe tiếng chiên Ta gọi không?

Mau chăn chiên con Ta, còn chờ gì,

Yêu Ta nên yêu hết chiên Ta”.

Đưa chiên vượt ghềnh thác, qua núi đồi,

nơi cỏ xanh, nơi bình yên.

Mới truy cập