Bentley Ackley
Dịch lời của Eliza Hewitt

Câu 1

1.Bạn hay hỏi tôi rằng:

“Cớ sao yêu mến Jê-sus đêm ngày?”

Tình yêu Chúa rộng lớn hơn trời cao,

thẳm sâu dường biển khơi.

Ngài xa cách ngôi trời sáng tươi,

Vào đời tìm tôi trên lối.

Thập hình đớn đau thân Ngài huyết rơi,

Chúa hy sinh chuộc mua tôi.

Điệp khúc

Muốn biết sao tôi yêu Ngài mãi,

Trọn đời yêu Chúa không phai,

Xin hướng về -gô-tha u sầu,

Bạn sẽ biết cớ nào!

Câu 2

2.Bạn hay hỏi tôi rằng:

“Cớ sao yêu mến Jê-sus trong đời?”

Bạn ơi, Chúa đổi mới tâm hồn tôi,

Ngày tháng ban niềm thỏa vui.

Nhiều cơn sóng đe dọa cuốn trôi,

Ngài thường dìu tôi đi tới.

Đời này sẽ qua, tôi về nghỉ ngơi

nơi thiên đàng xinh tươi.

Điệp khúc

Muốn biết sao tôi yêu Ngài mãi,

Trọn đời yêu Chúa không phai,

Xin hướng về -gô-tha u sầu,

Bạn sẽ biết cớ nào!

Câu 3

3.Bạn hay hỏi tôi rằng:

“Cớ sao yêu mến Jê-sus chân thành?”

Ngài như khúc nhạc ấm êm hồn tôi,

Sự sáng cho đời sống tôi.

sao Chúa yêu được chính tôi,

Lòng này thật không hiểu nổi.

Một ngày sáng tươi khi gặp Chúa tôi

sẽ hay muôn điều, bạn ơi!

Điệp khúc

Muốn biết sao tôi yêu Ngài mãi,

Trọn đời yêu Chúa không phai,

Xin hướng về -gô-tha u sầu,

Bạn sẽ biết cớ nào!

Mới truy cập