Baylus B. McKinney
Dịch lời của Mack Weaver

Câu 1

1.Hỡi Chúa, để trong lòng con gánh nặng

về bao linh hồn quanh con.

Cố gắng con xin làm xong công tác

dắt đưa bạn đến Ngài.

Điệp khúc

Nguyện đem cho Chúa linh hồn trầm luân.

Đây trách nhiệm của con.

Chúa Thánh Linh ban quyền phép cho con

đưa dắt bao người đến Ngài.

Câu 2

2.Chúa chỉ cho con người nào đắm chìm

tội lỗi để nhận ơn cứu.

Bởi đức yêu thương, Ngài ban ơn thiêng

giúp cho bao người đến Ngài.

Điệp khúc

Nguyện đem cho Chúa linh hồn trầm luân.

Đây trách nhiệm của con.

Chúa Thánh Linh ban quyền phép cho con

đưa dắt bao người đến Ngài.

Câu 3

3.Chúa cứu linh hồn, còn ta khẩn nguyện

cầu cho bao người quanh ta.

Đến lúc chúng ta vào trong thiên cung

thấy bao linh hồn quý này.

Điệp khúc

Nguyện đem cho Chúa linh hồn trầm luân.

Đây trách nhiệm của con.

Chúa Thánh Linh ban quyền phép cho con

đưa dắt bao người đến Ngài.

Mới truy cập