Kurt Kaiser
Nguyễn Anh Tài

Câu 1

1.Tình yêu bừng lên sức sống,

phát nguồn từ Chúa chí cao,

Rồi lan tràn ra khắp chốn,

chảy tràn vào lòng kẻ khát khao,

Thuật sao được ơn Chúa lớn thay!

Ấy do tình yêu trong Ngài,

Bạn nếm ơn lành từ Chúa muôn đời.

Bạn hãy rao ra danh Ngài.

Câu 2

2.Mùa xuân dịu êm mang tới

cỏ hoa ngạt ngào hương thơm,

Đàn chim mừng ca nắng mới,

đón chào ngày hạnh phước nơi nơi.

Tìm đâu được nơi núp vững an?

Chỉ do bàn tay năng quyền.

Chúa muôn đời ngự chính tâm nầy.

Vậy hãy rao ra danh Ngài.

Câu 3

3.Bạn ơi, lòng tôi mong ước

phước nầy tràn vào tâm anh.

Niềm tin bạn trao cho Chúa,

hết lòng nhờ cậy Chúa yêu thương.

Cùng nhau truyền rao khắp chốn âm,

Thế gian cần nghe Tin Lành.

Sự sống muôn đời từ Chúa trên trời.

Vậy hãy rao cho muôn người.

Mới truy cập