Baylus B. McKinney
Dịch lời của B.B. McKinney

Câu 1

1.Trên đường trần gian tối tăm

tội đầy và người người đều ngó xem ta.

Luôn gìn sạch trong thân hồn đều thánh

để thế nhân nhìn Chúa trong lòng anh.

Điệp khúc

Người khác phải nhìn thấy Chúa trong anh.

Người khác phải nhìn thấy Chúa trong anh.

Hằng ngày kể ra tích chân thật thương yêu Chúa.

Để thế nhân nhìn Chúa trong lòng anh.

Câu 2

2.Mỗi ngày đời ta sống theo

lời Ngài, sống sao đẹp lòng sáng danh Cha.

Đưa mọi người thân đến con đường sống

để thế nhân nhìn Chúa trong lòng anh.

Điệp khúc

Người khác phải nhìn thấy Chúa trong anh.

Người khác phải nhìn thấy Chúa trong anh.

Hằng ngày kể ra tích chân thật thương yêu Chúa.

Để thế nhân nhìn Chúa trong lòng anh.

Câu 3

3.Ta tìm được nơi ở cõi

tuyệt vời khi cuộc đời này chóng qua thôi.

Mau truyền danh Cha cho mọi người biết

để thế nhân nhìn Chúa trong lòng anh.

Điệp khúc

Người khác phải nhìn thấy Chúa trong anh.

Người khác phải nhìn thấy Chúa trong anh.

Hằng ngày kể ra tích chân thật thương yêu Chúa.

Để thế nhân nhìn Chúa trong lòng anh.

Mới truy cập