May Agnew
Dịch lời của A. B. Simpson

Câu 1

1.Trên thiên quốc hiển vinh xa thẳm,

nơi vinh quang tôi sống vui muôn đời.

Nơi vui vẻ hưởng bao sung sướng,

trong vinh quang Chúa, tôi sống vui muôn đời.

Điệp khúc

Vâng, muôn đời tôi sống trong

vinh vinh quang, vinh quang diệu.

Kìa chân ngôn Ngài trong Kinh Thánh,

nơi thiên quốc muôn đời tôi vui sống.

Vinh quang thay cho tôi được sống trong Ngài.

Câu 2

2.Bao giông tố đớn đau vây hãm,

nhưng trong vinh quang sống vui muôn đời.

Tôi luôn hát xướng trên muôn lối,

trong vinh quang Chúa, tôi sống vui muôn đời.

Điệp khúc

Vâng, muôn đời tôi sống trong

vinh vinh quang, vinh quang diệu.

Kìa chân ngôn Ngài trong Kinh Thánh,

nơi thiên quốc muôn đời tôi vui sống.

Vinh quang thay cho tôi được sống trong Ngài.

Câu 3

3.Nay mai Chúa của tôi sẽ đến

trong vinh quang, tôi sống vui muôn đời.

Dâng lên Chúa khúc ca êm ái,

tôn Jê-sus Chúa tôi hiển vinh muôn đời.

Điệp khúc

Vâng, muôn đời tôi sống trong

vinh vinh quang, vinh quang diệu.

Kìa chân ngôn Ngài trong Kinh Thánh,

nơi thiên quốc muôn đời tôi vui sống.

Vinh quang thay cho tôi được sống trong Ngài.

Mới truy cập