Eugene L. Clark
Dịch lời của Oswald J. Smith

Câu 1

1.Tội nhân than khóc trong bóng tối đen triền miên,

Khát vọng ánh dương rạng ngời soi sáng trong đêm.

Họ chưa nghe đến danh Chúa Đấng yêu tội nhân.

Chúa cần cứu ngay bao người đau đớn đang trầm luân.

Điệp khúc

Ngài mau đến, khi khắp nơi nghe Tin Lành,

Bình an yên nghỉ thay nhọc nhằn, thay lo lắng.

Ngài truyền ta tới ngàn phương rao ra ơn Chúa.

Đến khi các dân tộc cùng được nghe tiếng vui:

Jê-sus cứu mọi tội nhân.

Câu 2

2.Tội nhân hư mất trong bóng tối đen triền miên;

Chúa thương lắng nghe người người rên siết trong đêm.

Ngài sai ta đến đem ánh sáng khơi niềm tin.

Dắt người cách xa quay về bên Chúa vui nghỉ yên.

Điệp khúc

Ngài mau đến, khi khắp nơi nghe Tin Lành,

Bình an yên nghỉ thay nhọc nhằn, thay lo lắng.

Ngài truyền ta tới ngàn phương rao ra ơn Chúa.

Đến khi các dân tộc cùng được nghe tiếng vui:

Jê-sus cứu mọi tội nhân.

Câu 3

3.Quyền lực Sa-tan vây hãm tấn công tội nhân;

Tháng ngày ngẩn ngơ, lo âu, kinh khiếp, phân vân.

Nào ai vui mang danh Chúa báo tin bình an.

Góp phần cứu bao linh hồn đang sống trong lầm than.

Điệp khúc

Ngài mau đến, khi khắp nơi nghe Tin Lành,

Bình an yên nghỉ thay nhọc nhằn, thay lo lắng.

Ngài truyền ta tới ngàn phương rao ra ơn Chúa.

Đến khi các dân tộc cùng được nghe tiếng vui:

Jê-sus cứu mọi tội nhân.

Mới truy cập