Wilbur E. Nelson
Dịch lời của Lulu W. Kock

Câu 1

1.Ngày ấy sẽ đến, Jê-sus hiện ra vinh quang,

Bóng tối khiếp kinh xưa sẽ tàn.

Ngày ấy sẽ đến, ánh dương bừng soi không gian,

Giọt lệ sầu biến nên vui mừng.

Điệp khúc

Ngày ấy sẽ đến, thật ngày Chúa sắp tới,

Ánh dương chan hòa niềm vui tươi.

Ngày ấy sẽ đến, Chúa kêu bầy chiên nơi nơi,

Cùng Ngài về nghỉ yên trên trời.

Câu 2

2.Ngày ấy sẽ đến, tiếng loa rền vang trên mây,

Thế giới sẽ trông lên thấy Ngài.

Ngày ấy sẽ đến, các thiên thần vây quanh ngai

Cùng hòa giọng hát tôn vinh Ngài.

Điệp khúc

Ngày ấy sẽ đến, thật ngày Chúa sắp tới,

Ánh dương chan hòa niềm vui tươi.

Ngày ấy sẽ đến, Chúa kêu bầy chiên nơi nơi,

Cùng Ngài về nghỉ yên trên trời.

Câu 3

3.Ngày ấy sẽ đến, Jê-sus hiện ra vui tươi,

Chấm dứt hết đau thương cõi đời.

Ngày ấy Chúa đến, đem thanh bình cho muôn nơi,

Mọi nhọc nhằn đấu tranh qua rồi.

Điệp khúc

Ngày ấy sẽ đến, thật ngày Chúa sắp tới,

Ánh dương chan hòa niềm vui tươi.

Ngày ấy sẽ đến, Chúa kêu bầy chiên nơi nơi,

Cùng Ngài về nghỉ yên trên trời.

Mới truy cập