Beautric Bush Bixler
Dịch lời của B.B. Bixler

Câu 1

1.Dịu êm thay khi lòng biết

lắng nghe lời Chúa phán cho hồn tôi,

nhẹ đi những đau đớn tôi,

đẹp thêm ước mơ của tôi.

Ngài phán với tôi rằng hãy sống vui,

Ngài sẽ đến trong ngày cuối,

khó khăn tối tăm sẽ thôi,

bình an sáng tươi khắp nơi.

Điệp khúc

Jê-sus yêu mến rồi đây sẽ đến

vào một bình minh hay trong ban đêm.

Xin Chúa ban cho tôi vững đức tin,

chờ ngày Jê-sus đến;

Đèn tôi khêu sáng lên.

Câu 2

2.Đời tôi với hy vọng rất

chứa chan, hoàn cảnh tối tăm bừng sáng

khi tiếng xưa khóc than

được thay tiếng ca hát vang.

Ngài đến rước tôi về nước hiển vinh,

được mãi sống trong bình an,

chính tôi bước lên chốn cao,

còn anh sẽ đi tới đâu?

Điệp khúc

Jê-sus yêu mến rồi đây sẽ đến

vào một bình minh hay trong ban đêm.

Xin Chúa ban cho tôi vững đức tin,

chờ ngày Jê-sus đến;

Đèn tôi khêu sáng lên.

Câu 3

3.Ngày nay biết bao dòng nước

mắt rơi tràn xuống trái tim rạn vỡ,

tội nhân khát khao ngẩn ngơ,

lầm than dưới cơn nắng mưa.

Bạn hỡi cớ sao còn mãi vẩn vơ,

ngày tháng cách xa nhà Chúa,

hãy thôi bước theo lối xưa,

về yên nghỉ trong Jê-sus.

Điệp khúc

Jê-sus yêu mến rồi đây sẽ đến

vào một bình minh hay trong ban đêm.

Xin Chúa ban cho tôi vững đức tin,

chờ ngày Jê-sus đến;

Đèn tôi khêu sáng lên.

Mới truy cập