Eugene Clark
Dịch lời của E. Clark

Câu 1

1.Cùng lặng nghe lời Chúa hứa lúc sắp lìa thế gian:

“Một ngày mai ta sẽ đến với hiển vinh thiên đàng.”

Dọn lòng sao cho xứng đáng, gặp Ngài niềm vui chói sáng,

Chúa tái lâm giữa muôn huy hoàng.

Điệp khúc

Chắc chắn Chúa sẽ đến, lời Ngài

trong Thánh Kinh đã loan truyền.

Ngài trở lại lập nước bình yên.

Mùa Hè, Thu, Đông tới Xuân sang.

Đêm ngày chờ mong nghe tiếng loa vang.

Ban chiều, ban trưa hay

giữa nắng mai huy hoàng...

Chúa sẽ đến lúc không ai hay,

Jê-sus thật sắp trở lại đây!

-sus thật sắp trở lại đây!

-sus thật sắp trở lại đây!

Câu 2

2.Lòng được nghe lời Chúa hứa sẽ trở lại thế gian.

Thật niềm vui như nắng ấm chói lói sau mưa dầm.

Chờ đợi ngày mai sáng láng, dành tặng Ngài bao chiến thắng,

Chúa tái lâm giữa muôn huy hoàng.

Điệp khúc

Chắc chắn Chúa sẽ đến, lời Ngài

trong Thánh Kinh đã loan truyền.

Ngài trở lại lập nước bình yên.

Mùa Hè, Thu, Đông tới Xuân sang.

Đêm ngày chờ mong nghe tiếng loa vang.

Ban chiều, ban trưa hay

giữa nắng mai huy hoàng...

Chúa sẽ đến lúc không ai hay,

Jê-sus thật sắp trở lại đây!

-sus thật sắp trở lại đây!

-sus thật sắp trở lại đây!

Câu 3

3.Dù cuộc đời đầy bóng tối vẫn nhớ lời Chúa thôi:

“Một ngày mai ta sẽ tới đón các con lên trời.”

Mọi sầu đau xưa chấm dứt, nụ cười thay cho nước mắt,

Chúa tái lâm giữa muôn huy hoàng.

Điệp khúc

Chắc chắn Chúa sẽ đến, lời Ngài

trong Thánh Kinh đã loan truyền.

Ngài trở lại lập nước bình yên.

Mùa Hè, Thu, Đông tới Xuân sang.

Đêm ngày chờ mong nghe tiếng loa vang.

Ban chiều, ban trưa hay

giữa nắng mai huy hoàng...

Chúa sẽ đến lúc không ai hay,

Jê-sus thật sắp trở lại đây!

-sus thật sắp trở lại đây!

-sus thật sắp trở lại đây!

Mới truy cập