John W. Peterson
Dịch lời của J.W. Peterson

Câu 1

1.Chúng tôi đem tin mừng vui đến,

Hát vang khúc ca tràn niềm tin.

Chúa sẽ tái lâm ngày vinh hiển,

Giữa những đám mây trong uy quyền.

Điệp khúc

Lòng tôi luôn tin -sus sẽ đến,

Lúc ban mai hoặc giữa ban ngày.

Lúc đêm sang hoặc khi nắng chưa tàn,

Lòng tôi luôn tin -sus sẽ đến.

Một ngày đầy vinh quang

muôn hướng vang cung đàn,

-sus sẽ tái lâm huy hoàng.

Câu 2

2.Lá hoa với cây rừng vang tiếng,

Núi cao, bể sâu cùng reo lên.

Khắp đất, khắp khung trời loan tin:

Cứu Chúa tái lâm trong uy quyền.

Điệp khúc

Lòng tôi luôn tin -sus sẽ đến,

Lúc ban mai hoặc giữa ban ngày.

Lúc đêm sang hoặc khi nắng chưa tàn,

Lòng tôi luôn tin -sus sẽ đến.

Một ngày đầy vinh quang

muôn hướng vang cung đàn,

-sus sẽ tái lâm huy hoàng.

Câu 3

3.Khắp nơi sẽ không còn chinh chiến,

Đớn đau qua đi niềm vui đến.

Chúng tôi sống muôn đời bình yên,

Lúc Chúa tái lâm trong uy quyền.

Điệp khúc

Lòng tôi luôn tin -sus sẽ đến,

Lúc ban mai hoặc giữa ban ngày.

Lúc đêm sang hoặc khi nắng chưa tàn,

Lòng tôi luôn tin -sus sẽ đến.

Một ngày đầy vinh quang

muôn hướng vang cung đàn,

-sus sẽ tái lâm huy hoàng.

Mới truy cập