William J. Gaither
Dịch lời của Gloria Gaither

Câu 1

1.Trên trời vinh quang, Vua Thánh xuống gian trần;

xót thương con người sống trong tuyệt vọng.

Thân vàng hy sinh chịu đau thương cứu người,

hiện Ngài đang sống để đón muôn người tìm nguồn thái an.

Điệp khúc

Jê-sus sống, tôi bước đi với hy vọng.

Bóng đêm xa dần, lòng luôn vững tin;

- Vì tôi biết Chúa sống, uy quyền trên khắp trời;

Vì Jê-sus sống luôn với tôi, tôi vui sống trong Ngài.

Câu 2

2.Trên đường tôi đi, luôn biết Chúa đi cùng,

dẫu cho khổ nạn vẫn luôn an bình.

Tâm hồn dịu êmluôn luôn Ngài,

hiện Ngài đang sống trong mỗi tâm hồn bền lòng vững tin.

Điệp khúc

Jê-sus sống, tôi bước đi với hy vọng.

Bóng đêm xa dần, lòng luôn vững tin;

- Vì tôi biết Chúa sống, uy quyền trên khắp trời;

Vì Jê-sus sống luôn với tôi, tôi vui sống trong Ngài.

Mới truy cập