Nhạc và lời: Lương Văn Sấm

Câu 1

1.Trời tưng tưng sáng sương mai

chiếu trên ngàn cây đẹp xinh!

Là buổi mai hân hoan

Jê-sus Christ Chúa ta phục sinh!

Hỡi khắp nhân sinh khá ca hòa thinh.

Mừng Jê-sus Christ hôm nay

tung khoen xiềng xích sống rất hiển vinh.

Điệp khúc

Mừng thay -sus đã sống nay hiển vinh.

Vì yêu ta giáng thế vui mang tội khinh.

Này hỡi nhân sinh! Ngày nay kíp tin

Jê-sus Đấng sống đời đời, quyền trên thiên đình.

Câu 2

2.Vừa khi sáng sớm Ma-ri

đến thăm mộ Jê-sus Christ.

Ngạc nhiên khôn xiết thấy

Sứ Thánh đến trước rao truyền tin.

Chúa đã phục sinh! Jê-sus phục sinh!

Ngài không ở nơi đây đâu

nhưng nay Ngài sống như trước phán minh.

Điệp khúc

Mừng thay -sus đã sống nay hiển vinh.

Vì yêu ta giáng thế vui mang tội khinh.

Này hỡi nhân sinh! Ngày nay kíp tin

Jê-sus Đấng sống đời đời, quyền trên thiên đình.

Câu 3

3.Ngày nay tín hữu thế giới

hát chung bài ca Phục sinh.

Ngợi Jê-sus Christ Đấng

sống vinh hiển ở ngôi thượng thiên.

Khắp nơi hải xuyên. Núi cao, bình nguyên.

Rừng sâu âm u, muôn dân

nơi nơi nguyện chúc tôn Chúa năng quyền.

Điệp khúc

Mừng thay -sus đã sống nay hiển vinh.

Vì yêu ta giáng thế vui mang tội khinh.

Này hỡi nhân sinh! Ngày nay kíp tin

Jê-sus Đấng sống đời đời, quyền trên thiên đình.

Mới truy cập