Câu 1

Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia,

Hát vang lừng vì đời đẹp tươi luôn nhờ Jê-sus.

Ngày ngày mừng vui, tối tăm xa rồi,

-sus hằng ngày dẫn dắt lòng tràn ngập ánh dương.

Mới truy cập