John W.Peterson
Dịch lời của J.W.Peterson

Câu 1

1.Tình yêu bao la có chi so kịp Chúa -sus,

xa ngôi cao quý, hy sinh giáng thế làm người.

Vì tình yêu thương, Gô-gô-tha Ngài đã xả thân,

treo trên thập giá đau thương huyết chan thân Ngài.

Điệp khúc

Cất tiếng hát vang, chúc tán tôn vinh Cha nhân từ.

Không chi tuyệt vời bằng nhạc khúc Chúa muôn đời!

Mãi mãi tháng năm không ai so như Cha thiên thượng.

Cứu Chúa yêu ôi, trọn đời hát ca danh Ngài!

Câu 2

2. Jê-sus yêu tôi, mão gai cam chịu huyết báu rơi;

treo trên thập giá, thân mang dấu đinh khổ hình.

Phục sinh vinh quang, Chúa sẽ trở lại cứu thế nhân;

tin vui vang khắp nơi nơi đón nghe danh Ngài.

Điệp khúc

Cất tiếng hát vang, chúc tán tôn vinh Cha nhân từ.

Không chi tuyệt vời bằng nhạc khúc Chúa muôn đời!

Mãi mãi tháng năm không ai so như Cha thiên thượng.

Cứu Chúa yêu ôi, trọn đời hát ca danh Ngài!

Câu 3

3.Cùng nhau hân hoan chúc tán ca ngợi Chúa -sus;

Vua trên muôn Chúa, vinh quang sáng soi rạng ngời.

Cùng tạ ơn Cha xóa bao ô tội của thế nhân,

tâm tôi ca xướng chúc tán Chúa luôn tuyệt vời.

Điệp khúc

Cất tiếng hát vang, chúc tán tôn vinh Cha nhân từ.

Không chi tuyệt vời bằng nhạc khúc Chúa muôn đời!

Mãi mãi tháng năm không ai so như Cha thiên thượng.

Cứu Chúa yêu ôi, trọn đời hát ca danh Ngài!

Mới truy cập