Audrey Meir
Dịch lời của A.Meir

Câu 1

1. Jê-sus, Chúa tôi tuyệt vời.

-sus, danh xưng diệu kỳ.

-sus, Vua trên muôn vua,

Đấng tôi kính yêu.

-sus, Đấng tôi thờ phượng.

-sus ban ơn hòa bình.

-sus cho tôi tin yêu,

thỏa vui theo Ngài.

Điệp khúc 1

Đêm long lanh ánh sao,

lòng lâng lâng bao ước ao,

tìm gặp nguồn vui Chúa ban!

Cúi xuống kính tôn thờ

Đấng Christ, Cha nhân từ.

Hát mãi danh Vua Jê-sus,

Chúa tôi diệu kỳ!

Câu 2

2.Bao năm bước trên đường đời,

Chúa luôn đi bên tôi,

dắt dẫn qua bao gian nan,

giúp khi khó khăn.

Đôi khi thấy như sờn lòng,

lắm lúc như trong cô đơn,

chính Chúa yêu thương chăm nom

đỡ nâng ân cần.

Điệp khúc 2

Ngài hằng chăn dắt tôi

bằng yêu thương không tính toan,

dìu vào đồng xanh suối trong!

Nước sống chảy tuôn tràn

tưới mát cho tâm hồn,

thỏa mãn trong ơn yêu thương,

Chúa tôi tuyệt vời!

Câu 3

3.Mãi mãi muốn ca ngợi Ngài,

Cứu Chúa Jê-sus yêu thương

cứu giúp nhân gian hư vong

khỏi nơi tối tăm.

-sus, danh xưng lạ lùng.

-sus, danh xưng tuyệt vời.

-sus, Vua trên muôn vua,

Chúa trên muôn loài.

Điệp khúc 1

Đêm long lanh ánh sao,

lòng lâng lâng bao ước ao,

tìm gặp nguồn vui Chúa ban!

Cúi xuống kính tôn thờ

Đấng Christ, Cha nhân từ.

Hát mãi danh Vua Jê-sus,

Chúa tôi diệu kỳ!

Mới truy cập