William G.Tomer, 1880
Jeremiah H.Rankin, 1880

Câu 1

[Db]1.Anh em ta chia tay, mong [Ab7]sẽ gặp [Db]nhau,

[Gb]Yêu thương không phai, tâm linh [Gb]giao [Db]cảm;

[Ab7]Xin Cha chăn nuôi anh em [Db]ta cả!

[Db]Nguyền nguồn phước thiêng

đượm nhuần [Db]linh [Ab]hồn [Db]hoài!

Điệp khúc

Nơi chân [Db]Chúa [Fm] sẽ thấy [Gb]nhau!

Thấy nhau [Db]luôn cho thỏa lòng [Ab7]nầy.

Nơi chân [Db]Chúa [Fm] sẽ thấy [Gb]nhau

[Gb]Dẫu ta [Db]chia tay tạm biệt [Db]nhưng [Ab7]lại [Db]gặp.

Câu 2

[Db]2.Anh em ta chia tay, mong [Ab7]sẽ gặp [Db]nhau,

[Gb]Mong sao anh em thêm ơn [Gb]dư [Db]dật,

[Ab7]Xông hương kêu xin Vua trên [Db]thiên đàng.

[Db]Hằng dìu dắt che chở bầy [Db]chiên [Ab]của [Db]Ngài.

Điệp khúc

Nơi chân [Db]Chúa [Fm] sẽ thấy [Gb]nhau!

Thấy nhau [Db]luôn cho thỏa lòng [Ab7]nầy.

Nơi chân [Db]Chúa [Fm] sẽ thấy [Gb]nhau

[Gb]Dẫu ta [Db]chia tay tạm biệt [Db]nhưng [Ab7]lại [Db]gặp.

Câu 3

[Db]3.Anh em ta chia tay, chung [Ab7]tiếng cầu [Db]xin,

[Gb]Cha Thiêng liêng thêm ơn cho [Gb]ta [Db]hoài,

[Ab7]Không bao lâu anh em ta [Db]vui mừng,

[Db]Lại gặp gỡ nhau, họp mặt [Db]khen [Ab]ngợi [Db]Ngài.

Điệp khúc

Nơi chân [Db]Chúa [Fm] sẽ thấy [Gb]nhau!

Thấy nhau [Db]luôn cho thỏa lòng [Ab7]nầy.

Nơi chân [Db]Chúa [Fm] sẽ thấy [Gb]nhau

[Gb]Dẫu ta [Db]chia tay tạm biệt [Db]nhưng [Ab7]lại [Db]gặp.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập