Trích soạn bởi Daniel B.Towner
Stephen C.Foster, 1826-1864

Câu 1

1.Mừng thay hôn nhân đôi lứa bởi Chúa đính duyên.

Vườn Ê-đen kia nghe tiếng Chúa Cha rao truyền.

Mừng thay hôn nhân đôi lứa bởi Chúa đính duyên,

Chúng ta khá hát hòa thanh chúc cho gái xuân trai lành.

Điệp khúc

Thanh bình thay! Vui mừng thay!

Mừng thay phước lớn Chúa ban,

Bữa nay trai gái thành hôn,

cả hai phỉ duyên vui tình.

Câu 2

2.Lời giao đinh ninh đôi lứa có Chúa chứng minh.

Tình yêu thương nhau kia đối núi cao sông dài.

Lời giao đinh ninh đôi lứa có Chúa chứng minh,

Đến khi trắng tóc mồi da gái trai chẳng nên sai lời.

Điệp khúc

Thanh bình thay! Vui mừng thay!

Mừng thay phước lớn Chúa ban,

Bữa nay trai gái thành hôn,

cả hai phỉ duyên vui tình.

Câu 3

3.Trời cao bao nhiêu yêu mến khắng khít bấy nhiêu.

Cầu Cha ban ơn êm ấm ở trong gia đình,

Trời cao bao nhiêu yêu mến khắng khít bấy nhiêu,

Trăm năm quyết chí tình thương tử sinh thủy chung song toàn.

Điệp khúc

Thanh bình thay! Vui mừng thay!

Mừng thay phước lớn Chúa ban,

Bữa nay trai gái thành hôn,

cả hai phỉ duyên vui tình.

Mới truy cập