William Croft, 1708
Dịch lời của Isaac Watts, 1719

Câu 1

1.Ôi lạy Chúa, nguyện Đấng giúp tôi mãi,

ước vọng lúc hậu lai,

Nơi bảo toàn giữa giông tố dội vang,

nhà muôn thuở bình an.

Câu 2

2.Nương dựa bóng ngai Chúa thái an bấy,

Cho thánh dân thỏa lòng thay!

Duy cánh tay Chúa bao phủ ngày đêm,

Lòng càng được vững vàng thêm.

Câu 3

3.Ngay từ trước khibiển, sông, đất,

Rừng, núi, tinh tú, nguyệt, nhật,

Nguyên thủy Ngài vốn Chân Chúa độc tôn,

Đời đời cai quản kiền khôn.

Câu 4

4.Muôn đời trước mặt Chúa thoáng mau quá,

Thật giống đêm chóng vượt qua,

Như thể canh chót đêm sắp tàn kia,

Rồi dương quang nghìn tia.

Câu 5

5.Nhân loại vốn thuộc huyết khí A-đam,

Sờn chí, phiền não, sầu tâm,

Họ trôi dạt cuốn theo sóng thời gian,

Tuyệt không tăm tiếng dội vang.

Câu 6

6.Danh, lợi, hiển vinh, phú quý, khương tráng,

Đều cuốn theo sóng thời gian

Chỉ thoáng qua như giấc hoàng lương,

Rạng ngày tiêu tánphương.

Câu 7

7.Ôi, lạy Chúa, nguyên Đấng giúp tôi mãi,

ước vọng lúc hậu lai,

Xin Chúa gìn giữ tôi suốt đường thiêng,

Làm nhà muôn thuở bình yên.

A-men.

Mới truy cập