Johann G. Nageli, 1768-1836
Dịch lời của John Fawcett, 1782

Câu 1

1.Phước [F]thay mối [C]dây kết [F]thân,

Xâu [Bb]lòng ta [F]bằng ái [C7]ân;

Trong [C7]hồi tương [F]giao bởi [C7]tình yêu [F]thánh,

[Bb]Khác [F]nào [Bb]trên [F]miền [C7]thiên [F]thành.

Câu 2

2.Chúng [F]ta trước [C]ngôi Chúa [F]Cha,

Một [Bb]lòng kêu [F]cầu thiết [C7]tha,

Hy [C7]vọng hay [F]mục đích [C7]cả kinh [F]khủng

[Bb]Lẫn [F]sầu [Bb]tư [F]đều [C7]chung [F]cùng.

Câu 3

3.Sớm [F]hôm gánh [C]nặng[F]nhau,

Đêm [Bb]ngày chia [F]nỗi đớn [C7]đau;

Ta [C7]nguyền tương [F]liên trên [C7]đời vân [F]cẩu,

[Bb]Cảm [F]lòng [Bb]chia [F]sẻ [C7]lụy [F]sầu.

Câu 4

4.Lúc [F]ta phải [C]từ giã [F]đây,

Tuy [Bb]tình thương [F]thật khó [C7]khuây;

Nhưng [C7]hằng tâm [F]giao trước [C7]Jê-sus [F]mãi,

[Bb]Hy [F]vọng [Bb]tương [F]ngộ [C7]một [F]ngày.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập