E.J. Hopkins, 1867
Dịch lời của John Ellerton, 1866

Câu 1

1.Nguyện cùng nhau lại ca danh Jê-sus thân ái,

Hòa điệu nhạc trầm bổng xen lời ca hăng hái.

Đứng cùng tụng tán Chúa trước giờ lễ bái xong,

Cầu chúc an êm dịu, nguyện Ngài ban mọi lòng.

Câu 2

2.Nguyện Ngài ban bình an khi về nhà ai nấy,

Trọn ngày quyết nhờ Chúa tâm hồn yên vui bấy;

Trót ngày nguyện Chúa giữ khỏi tà tâm ác ngôn,

Cho xứng môi luôn lòng vừa cầu danh trường tồn.

Câu 3

3.Nguyện Ngài ban bình an trong giờ đêm sắp tới,

Nguyền vì dân Ngài biến đêm thành ngày sáng chói;

Giữa hoạn nạn khổ ách giúp bầy chiên thảnh thơi,

Đêm tối hay sương mù, Ngài nhìn thật rạng ngời.

Câu 4

4.Nguyện Ngài ban bình an trong đời bao nguy biến,

Tươi vui giữa sầu khổ, an tịnh khi tranh chiến;

Lúc Ngài truyền kết liễu cả mọi cơn chiến tranh,

Kêu chúng tôi đi về đời đời nơi lạc thành.

A-men.

Mới truy cập