Lyra Davidica, 1708
Dịch lời của Charles Wesley, 1708-1788

Câu 1

1.Ngày nay Chúa phục sinh phước bấy,

Ha- lê-lu-gia!

Người, thiên sứ reo lên như vậy,

Ha- lê-lu-gia!

Cùng dâng khải hoàn ca chúc khánh.

Ha- lê-lu-gia!

Thiên cung hát, địa hạ ứng thanh.

Ha- lê-lu- gia!

Câu 2

2.Kìa, Vua sống lại vinh hiển bấy,

Ha- lê-lu-gia!

Nọc sự chết nay đâu rồi mầy,

Ha- lê-lu-gia!

Một phen chết Ngài chuộc chu đáo,

Ha- lê-lu-gia!

Sự thắng của phần mộđâu?

Ha- lê-lu- gia!

Câu 3

3.Ngày nay Chúa thành công cứu rỗi,

Ha- lê-lu-gia!

Ngài đắc thắng nơi trận tiền rồi,

Ha- lê-lu-gia!

Thần chết dễ cầm ngăn Christ sống,

Ha- lê-lu-gia!

Từ đây cửa trời kia mở trống,

Ha- lê-lu- gia!

Câu 4

4.Nhờ ơn Chúa dìu ta bước tới,

Ha- lê-lu-gia!

Kịp chân Đấng tôn vinh đời đời,

Ha- lê-lu-gia!

Phục sinh giống Ngài, thân biến hóa,

Ha- lê-lu-gia!

Thật giống Chúa từ mồ bước ra,

Ha- lê-lu- gia!

Mới truy cập