Hòa điệu: J. S. Bach, 1685-1750
Dịch ra tiếng Việt theo bản Anh, 1924

Câu 1

1.Đầu [F]Chúa tôi [Dm]sao trông [G7]gục [C]nghiêng?

[E7]Vì [Am]đảng ác [E7]nhân mỉa [Am]mai

Đội [F]mão gai [Dm]cho Vua [G7]thượng [C]thiên,

[E7]Thê [Am]thảm, đớn [E7]đau, đắng [Am]cay;

Thánh [G]thủ ngàn [F]thu luôn [C]khả [C7]kính,

Vinh [F]hiển [A7]thiên [Dm]cung rạng [A7]ngần;

[D7]Ôi, [G]dầu huyết [C]tuôn rơi [Am]bị [G]khinh,

Tôi [Dm]vui xưng [G7]Ngài kỵ [C]phần.

Câu 2

2.Đầu [F]Chúa tôi [Dm]sao giọt [G7]hồng [C]rơi,

[E7]Thay [Am]chỗ ác [E7]nhân đảm [Am]đương?

[F]cớ tôi [Dm]vi phạm [G7]luật [C]trời,

[E7]Nên [Am]Chúa chết [E7]thay thảm [Am]thương;

Nơi [G]chơn Ngài [F]tôi đang [C]thống [C7]hối,

Tôi [F]đáng [A7]mang [Dm]nhục hình [A7]nầy;

[D7]Xin [G]Ngài lấy [C]yêu thương [Am]nhìn [G]tôi,

Hầu [Dm]hưởng ơn [G7]Ngài dẫy [C]đầy.

Câu 3

3.Bạn [F]thiết ôi, [Dm]tâm tôi [G7]rày [C]sau

[E7]Dùng [Am]thứ tiếng [E7]chi cảm [Am]ơn

Bạn [F]chết thay [Dm]tôi thân [G7]chịu [C]đau,

[E7]So [Am]ái đức [E7]hơn thái [Am]sơn.

Tôi [G]qui thuộc [F]trong tay [C]Thiết [C7]hữu,

Ghi [F]gắn [A7]keo [Dm]sơn một [A7]lòng;

[D7]Xin [G]đừng để [C]tâm tôi [Am]lạc [G]lưu,

Luôn [Dm]ở trong [G7]Ngài thủy [C]chung.

Câu 4

4.Giờ [F]tắt hơi [Dm]mong Ngài [G7]gần [C]tôi,

[E7]Nguyền [Am]thấy mão [E7]gai của [Am]Ngài;

Cầu [F]Chúa bay [Dm]mau lại [G7]gần [C]tôi,

[E7]Thiên [Am]quốc đưa [E7]tôi đến [Am]ngay;

Mắt [G]ngó Ngài [F]luôn không [C]biến [C7]chuyển,

Trong [F]đức [A7]tin [Dm]như thạch [A7]bàn,

[D7]Ai [G]người chết [C]đức tin [Am]còn [G]nguyên,

Trong [Dm]ái tâm [G7]Ngài nghỉ [C]an.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập